top of page
תמונה1.jpg

מעבר למפגשים פורמליים, חשוב לנו לשתף אתכם במחשבות, דגשים ורעיונות המתעוררים בעקבות המציאות המשתנה, והעולם המשפטי המתעדכן בהתאם. בדרך זו נוכל לעדכן אתכם בהרצאות ותכנים חדשים, להעלות נושאים שעל סדר היום המשפטי והקליני, לחדד היבטים נוספים מעולמות התוכן הרלוונטיים, ולהאיר זרקור על סוגיות שונות, מנקודות מבט מדיקו-לגאלית. 

מטבע הדברים, הבלוג נועד לגירוי המחשבה והסקרנות גם אצלכם.

 

מעניין? מעלה שאלה? לא מסכימים עם הכתוב? רוצים להרחיב בנושא מסוים? נשמח מאוד לשמוע מכם! פנו אלינו 

  • תמונת הסופר/תעו"ד ליאת קיסר גרשט

היבטים של אתיקה בבריאות הנפש, מן הזווית המדיקו-לגאלית

הרצאה חדשה – היבטים של אתיקה בבריאות הנפש, מן הזווית המדיקו-לגאלית

אוכלוסיית המטופלים בבריאות הנפש מאתגרת את המטפלים לקהל החלטות בדילמות, המחייבות איזון בין אתיקה, קליניקה ופרקטיקה - ובכפוף לסטנדרטים מדיקו-לגאליים. לא פשוט!

הרצאה חדשה נותנת כלים ודוגמאות:


מה בהרצאה?

  • איך נשמור על איכות ובטיחות בטיפול במסגרת עולם החוק והסטנדרטים המשפטיים למול ערכי מוסר ואתיקה, ובהתחשב גם בדרישות הקליניות ובמגבלות המציאות והפרקטיקה?

  • עקרונות האתיקה הרפואית וערכי היסוד שיש לאזן כדי להכריע בדילמות

  • אוטונומיית המטופל והיבטי הסכמה מדעת – בכלל, ובבריאות הנפש בפרט (למשל: קבלת החלטות ע" אפוטרופוס בהתחשב בטובתו של האדם שמונה לו, מתן טיפול מיוחד בסיטואציה של אשפוז כפוי, הצבת גבולות של סבירות לרצון המטופל)

  • מסוגלות הורית למול טובת הילד (למשל בסיטואציה של טיפולי פוריות למטופל חולה בנפשו): מה בודקים? איך מתנהלים? האם הזכות לשוויון גוברת, או שיש שיקולים נוספים?

  • היבטי סודיות למול חובת הדיווח (ובפרט במקרה של חסרי ישע בבריאות הנפש), תוך שמירה על יחסי אמון בין המטפל למטופל

  • גילוי נאות, שקיפות וכנות מול מטופל, בפרט לאחר טעות או אירוע חריג

  • עוד דילמות ייחודיות לאוכלוסייה זו של בריאות הנפש, בנושאי אובדנות, קשירה והגבלה, בין גוף ונפש.

בהרצאה מובאות דוגמאות רבות משגרת ההתנהלות במוסדות טיפול פסיכיאטריים, וכמובן מן הפסיקה, וכן ניתנים כלים מסייעים לגיבוש החלטות בסיטואציה של דילמה אתית (כמו למשל – מודל 6 כובעי החשיבה).

Comments


bottom of page