top of page
תמונה1.jpg

מעבר למפגשים פורמליים, חשוב לנו לשתף אתכם במחשבות, דגשים ורעיונות המתעוררים בעקבות המציאות המשתנה, והעולם המשפטי המתעדכן בהתאם. בדרך זו נוכל לעדכן אתכם בהרצאות ותכנים חדשים, להעלות נושאים שעל סדר היום המשפטי והקליני, לחדד היבטים נוספים מעולמות התוכן הרלוונטיים, ולהאיר זרקור על סוגיות שונות, מנקודות מבט מדיקו-לגאלית. 

מטבע הדברים, הבלוג נועד לגירוי המחשבה והסקרנות גם אצלכם.

 

מעניין? מעלה שאלה? לא מסכימים עם הכתוב? רוצים להרחיב בנושא מסוים? נשמח מאוד לשמוע מכם! פנו אלינו 

  • תמונת הסופר/תעו"ד ליאת קיסר גרשט

הסטנדרט הסביר וחובת ההתעדכנות

עודכן: 2 באוק׳ 2022

אנחנו (עדיין) בזמן חירום. סכנת התפשטות המגפה עודנה מרחפת מעלינו כל העת, תקנות שע"ח מתפרסמות חדשות לבקרים, צוותים מטפלים נותנים כל שביכולתם לחולים ולמאושפזים. במצב שכזה, הדעת לא תמיד פנויה לעניינים שבשגרה, בוודאי לא כאלו הכרוכים בהוראות חוק, נהלים ו"פרוצדורה" לכאורה. אבל – המשמעות איננה להתעלם מסרגל הסטנדרטים.


כמו בשגרה, כך גם בחירום ובמצבים דחופים: חשוב להכיר ולדעת למה מחויב כל מטפל וכל ארגון רפואי, הן קלינית והן בכלל. המחויבות הזו היא בראש ובראשונה לטובת המטופלים, ולשימור איכות הטיפול, אבל יש לה כמובן גם השלכה משפטית.

הסטנדרטים הסבירים המצופים מרופא, אח, או כל גורם מטפל ב"זמני קורונה" אולי השתנו בחלקם, אך הם עדיין קיימים, ונרצה או לא נרצה – גם תביעות הרשלנות הרפואית הפוטנציאליות עוד עלולות להגיע, בחודשים הקרובים או בשנים הבאות.

ולכן –

סוף מעשה במחשבה תחילה. הכרזתה של פנדמיה אינה מבטלת במחי יד את המערכת הסבוכה של תשתית חוקית, נהלים וסמכויות פורמליות. חשוב וכדאי להתנהל כבר היום בחכמה ומתוך ידיעה, לטובת המטופלים והמטפלים גם יחד.

מה חשוב לדעת?

  • הכללים וההוראות המדיקו-לגאליים בחוק זכויות החולה ואחרים, רלוונטיים גם בימים אלו: תיעוד הולם ברשומה הרפואית; הקפדה על פרטיות המטופלים; קבלת הסכמה מדעת ועוד. ואכן, בחלק מהמקרים יש התייחסות בחוק גם לסיטואציות של מצב חירום, טיפול דחוף או חדשני, ויש לבצע התאמות בהתנהלות, כנדרש.

  • הגורמים המוסמכים (הממשלה, משרד הבריאות) מפרסמים מעת לעת תקנות והוראות שעה, חוזרים ונהלים מעודכנים. רצוי כי בכל מוסד רפואי יופקד גורם בהנהלה או בלשכה המשפטית, למעקב אחר העדכונים, והנחיית הצוות בהתאם.

  • סוגיות של בריאות הציבור, התופסות מקום של כבוד בימים אלו, מתבססות אף הן על הוראות חוק ותקנות. ללא הסמכות החוקית, לא תהיה יכולת לחייב את הציבור בבידוד, בביצוע בדיקות לאיתור הנגיף, בחקירות אפידמיולוגיות ובפעולות נוספות לצמצום התחלואה. על העוסקים במלאכה לדעת מה "גבולות הגזרה" המותרים, ולהימנע מחריגות.

אני לשירותכם למתן ייעוץ משפטי, הדרכה של הצוותים המטפלים בהנחיות המדיקו-לגאליות העדכניות לתקופתנו, ומענה לכל שאלה בנושא.


Opmerkingen


bottom of page