top of page
תמונה1.jpg

מעבר למפגשים פורמליים, חשוב לנו לשתף אתכם במחשבות, דגשים ורעיונות המתעוררים בעקבות המציאות המשתנה, והעולם המשפטי המתעדכן בהתאם. בדרך זו נוכל לעדכן אתכם בהרצאות ותכנים חדשים, להעלות נושאים שעל סדר היום המשפטי והקליני, לחדד היבטים נוספים מעולמות התוכן הרלוונטיים, ולהאיר זרקור על סוגיות שונות, מנקודות מבט מדיקו-לגאלית. 

מטבע הדברים, הבלוג נועד לגירוי המחשבה והסקרנות גם אצלכם.

 

מעניין? מעלה שאלה? לא מסכימים עם הכתוב? רוצים להרחיב בנושא מסוים? נשמח מאוד לשמוע מכם! פנו אלינו 

  • תמונת הסופר/תעו"ד ליאת קיסר גרשט

הרצאה חדשה – בריאות הציבור, רפואה מונעת וקידום בריאות

האם סבתא שמלווה תינוק לטיפת חלב יכולה לתת הסכמה לחיסון? מתי תגבר הדאגה לבריאות הציבור על חובת הסודיות? ואיך מעבירים מידע חסוי בין מטפלים?


הרצאה חדשה בתחום בריאות הציבור, רפואה מונעת וקידום בריאות, עוסקת בהרבה סוגיות חשובות – כמו אלו שבפתיח, ואחרות – כולן מהפרקטיקה היומיומית של העוסקים בתחום:

  • סטנדרטים קליניים ומדיקו-לגאליים, טעות מול רשלנות

  • היבטי סמכות ואחריות משפטית

  • סודיות ופרטיות: משמעות החובה, והתנאים למסירת מידע לצד ג'

  • הסכמה וסירוב מדעת

  • כשירות משפטית ואפוטרופסות

  • קבלת החלטות באוכלוסיות ייחודיות: קטינים, חסרי ישע, בריאות הנפש, אדם שיש לו אפוטרופוס

  • טיפול בחסרי מעמד בישראל


ההרצאה מתאימה לעוסקים בבריאות הציבור בלשכות הבריאות, וגם כחטיבה משפטית שלמה בקורס על בסיסי בתחום (עד כ-10 שעות אקדמיות), כולל ייעוץ הנקה.

Comments


bottom of page