top of page
תמונה1.jpg

מעבר למפגשים פורמליים, חשוב לנו לשתף אתכם במחשבות, דגשים ורעיונות המתעוררים בעקבות המציאות המשתנה, והעולם המשפטי המתעדכן בהתאם. בדרך זו נוכל לעדכן אתכם בהרצאות ותכנים חדשים, להעלות נושאים שעל סדר היום המשפטי והקליני, לחדד היבטים נוספים מעולמות התוכן הרלוונטיים, ולהאיר זרקור על סוגיות שונות, מנקודות מבט מדיקו-לגאלית. 

מטבע הדברים, הבלוג נועד לגירוי המחשבה והסקרנות גם אצלכם.

 

מעניין? מעלה שאלה? לא מסכימים עם הכתוב? רוצים להרחיב בנושא מסוים? נשמח מאוד לשמוע מכם! פנו אלינו 

 • תמונת הסופר/תעו"ד ליאת קיסר גרשט

יום העבודה הסוציאלית - וגם הרצאה חדשה

היום מציינים בעולם את World Social Work Day !הזדמנות להודות למטפלים אלו על העבודה האינטנסיבית והסופר-חשובה שלהם עם אוכלוסיות מטופלים רגישות, פגיעות ומוחלשות, בתקופה זו כמו גם בשגרה.

עוד הזדמנות גם להזכיר הרצאות ייעודיות לעובדים סוציאליים במערכת הבריאות, למשל בנושאים הבאים:

 • רצף טיפולי ותיעוד נכון בגיליון

 • שמירה על סודיות למול חובת הדיווח

 • הטיפול בחסרי ישע ואוכלוסיות בסיכון

 • מינוי מקבל החלטות זמני לפי התיקון החדש לחוק זכויות החולה

 • כשירות משפטית ואפוטרופסות

 • עמידה בסטנדרטים מדיקו-לגאליים בתחומים רלוונטיים, ולרבות-

  • רפואת נשים: פוריות, לידות שקטות, הפסקות הריון

  • טיפול בסוף החיים / המטופל הנוטה למות

  • בריאות הנפש

Kommentare


bottom of page