top of page
תמונה1.jpg

מעבר למפגשים פורמליים, חשוב לנו לשתף אתכם במחשבות, דגשים ורעיונות המתעוררים בעקבות המציאות המשתנה, והעולם המשפטי המתעדכן בהתאם. בדרך זו נוכל לעדכן אתכם בהרצאות ותכנים חדשים, להעלות נושאים שעל סדר היום המשפטי והקליני, לחדד היבטים נוספים מעולמות התוכן הרלוונטיים, ולהאיר זרקור על סוגיות שונות, מנקודות מבט מדיקו-לגאלית. 

מטבע הדברים, הבלוג נועד לגירוי המחשבה והסקרנות גם אצלכם.

 

מעניין? מעלה שאלה? לא מסכימים עם הכתוב? רוצים להרחיב בנושא מסוים? נשמח מאוד לשמוע מכם! פנו אלינו 

  • תמונת הסופר/תעו"ד ליאת קיסר גרשט

לטפל או לא לטפל – בקטין?! עיקרון טובת הילד בסיטואציה של מחלוקת בין ההורים

עודכן: 20 ביולי 2023

הורים חלוקים ביניהם לגבי טיפול בקטינה – מה קבע בית המשפט?

פסק דין חדש שניתן לאחרונה ע"י בית המשפט לענייני משפחה, מתייחס לסוגייה שנדונה כבר פעמים רבות בעבר: כיצד תוכרע מחלוקת לגבי מתן טיפול רפואי לקטין, כאשר הורה אחד מסכים והשני מתנגד? ואיך מיישבים בין אוטונומיית ההורה לעיקרון טובת הילד?

הפעם מדובר היה בניתוח בתחום א.א.ג לפעוטה כבת שנתיים. כל עוד היו הוריה בזוגיות, לא התעוררה בעיה, והניתוח המתוכנן נקבע בהסכמת שניהם. אך משהתדרדרו היחסים עד כדי פרידה בין בני הזוג – הודיע האב על התנגדותו לביצוע הניתוח.

כידוע, ההורים הם האפוטרופוסים של ילדיהם הקטינים - אבל האוטונומיה שלהם אינה בלתי מוגבלת. ואכן, פסק הדין מאיר זווית נוספת של עיקרון "טובת הילד": חובתם של ההורים להפריד בין הקונפליקט הזוגי (למשל במקרה של פרידה) לבין האינטרסים והצרכים של הקטין.

בית המשפט מציין: "התרשמתי שההורים שניהם, והאב במיוחד, אינם מפרידים בין הקונפליקט ההורי ובין צרכיה הספציפיים של הקטינה", ובהמשך: " לא מצאתי טעם טוב מדוע האב, אשר נכח בתחילת הטיפולים... והסכים לביצוע ניתוח... רק לאחר פרידתם של הצדדים, החליט להתנגד". סמיכות הזמנים לפרידה, קובע בית המשפט, מציבה סימן שאלה משמעותי באשר למקור להתנגדות זו.

כמו ברובם המכריע של פסקי דין דומים, ובהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, החלטת ביהמ"ש לענייני משפחה מתקבלת לפי עקרון טובת הקטינה, זכויותיה והאינטרסים שלה. לאחר בחינת הטיפול המומלץ ע"י הגורמים המטפלים, ושקילת הסיכונים הקיימים, מתקבלת בקשת האם לאישור ביצוע הניתוח המתוכנן.


להרחבה –

ראו סרטון קצר העוסק בהיבטים מדיקו-לגאליים של טיפול בקטינים, ולרבות עקרון "טובת הילד" ומשמעותו הפרקטית למטפל בשטח;

Comments


bottom of page