top of page
תמונה1.jpg

מעבר למפגשים פורמליים, חשוב לנו לשתף אתכם במחשבות, דגשים ורעיונות המתעוררים בעקבות המציאות המשתנה, והעולם המשפטי המתעדכן בהתאם. בדרך זו נוכל לעדכן אתכם בהרצאות ותכנים חדשים, להעלות נושאים שעל סדר היום המשפטי והקליני, לחדד היבטים נוספים מעולמות התוכן הרלוונטיים, ולהאיר זרקור על סוגיות שונות, מנקודות מבט מדיקו-לגאלית. 

מטבע הדברים, הבלוג נועד לגירוי המחשבה והסקרנות גם אצלכם.

 

מעניין? מעלה שאלה? לא מסכימים עם הכתוב? רוצים להרחיב בנושא מסוים? נשמח מאוד לשמוע מכם! פנו אלינו 

  • תמונת הסופר/תעו"ד ליאת קיסר גרשט

על ממשקי משפט ואתיקה בטיפול רפואי

עודכן: 2 באוק׳ 2022

אם משהו בלתי ראוי – זה אומר שהוא גם לא חוקי?!

חדש! הרצאה בשילוב סדנה, העוסקות בממשקים הפרקטיים שבין המשפט לעולמות האתיקה והמוסר, בעת מתן טיפול רפואי:


  • מה בין חוק לאתיקה – עולמות סותרים? משלימים? חופפים? האם חוק הוא בהכרח תמיד מוסרי? (רמז- ממש לא)

  • איכות, שוויון, צדק ואוטונומיה כערכים הבאים לידי ביטוי גם בחוקי הטיפול השונים

  • דוגמאות ודילמות פרקטיות מחיי המעשה:

איזון בין טיפול איכותי למטופל הבודד, מול צרכי המערכת המוגבלת במשאבים;

הסכמה וסירוב מדעת (טיפול בסוף החיים; בריאות הנפש; סמכות הורים מול מעמדו של הקטין וטובת הילד..): שיקולי עלות-תועלת אתיים ומשפטיים, לרבות היבט חיסוני הקורונה;

הדילמות האתיות שבין משפט, רפואה ואמונה;

האם יש גבול לאוטונומיה של המטופל? ואיזה מקום יש לערכיו הסותרים של המטפל בסיטואציה?;

איזון בין חובת הסודיות לחובת הדיווח, במקרים המחויבים;

שקיפות וכנות מול מטופל, גם כשזה מסכן את המטפל מקצועית? ;

ועדות אתיקה – מעמד משפטי ופוטנציאל לעתיד

  • כלים להתמודדות עם דילמות בשטח, ומציאת פתרונות ערכיים, שיעלו בקנה אחד עם הוראות המשפט

המפגש משלב השתתפות פעילה, וסדנה להתנסות בפתרון דילמות משגרת העשייה הקלינית.

Yorumlar


bottom of page