top of page
תמונה1.jpg

מעבר למפגשים פורמליים, חשוב לנו לשתף אתכם במחשבות, דגשים ורעיונות המתעוררים בעקבות המציאות המשתנה, והעולם המשפטי המתעדכן בהתאם. בדרך זו נוכל לעדכן אתכם בהרצאות ותכנים חדשים, להעלות נושאים שעל סדר היום המשפטי והקליני, לחדד היבטים נוספים מעולמות התוכן הרלוונטיים, ולהאיר זרקור על סוגיות שונות, מנקודות מבט מדיקו-לגאלית. 

מטבע הדברים, הבלוג נועד לגירוי המחשבה והסקרנות גם אצלכם.

 

מעניין? מעלה שאלה? לא מסכימים עם הכתוב? רוצים להרחיב בנושא מסוים? נשמח מאוד לשמוע מכם! פנו אלינו 

  • תמונת הסופר/תעו"ד ליאת קיסר גרשט

על סטנדרטים ואחריות בהדרכה קלינית

מה הסטנדרט הנדרש ממדריכים קליניים?

בהרצאות שעניינן היבטים משפטיים למדריכים קליניים (בין היתר במסגרת קורס על בסיסי), אנו נוגעים בנושאי בטיחות הטיפול, גבולות האחריות, סטנדרטים ולמידה מטעויות.

וביתר פירוט:

· המסגרת המשפטית לעיסוק בסיעוד

· הליכים משפטיים פוטנציאליים מול מטפלים: אזרחי, משמעתי, פלילי

· סטנדרט סביר: למטפלים בכלל ובסיעוד בפרט, תוך הרחבה ביחס למצופה ממדריך קליני

· ממני תראו וכן תעשו: על האחריות המדיקו-לגאלית של בכירים ומנהלים, ושל מדריך קליני המוביל צוות.

· על אחריות שילוחית מחד, ואחריות הסטודנט/ המטפל הזוטר מאידך

· לטעות זה אנושי: איך להתמודד עם טעויות וללמוד מהן

· שקיפות וגילוי נאות, "חוקי התנצלות" ויצירת אמון מול מטופל

· על אמת וחיסיון: מעמד משפטי של תהליכי ניהול סיכונים

· מעמד משפטי של משוב מהמדריך הקליני לסטודנט

Comments


bottom of page