top of page
תמונה1.jpg

מעבר למפגשים פורמליים, חשוב לנו לשתף אתכם במחשבות, דגשים ורעיונות המתעוררים בעקבות המציאות המשתנה, והעולם המשפטי המתעדכן בהתאם. בדרך זו נוכל לעדכן אתכם בהרצאות ותכנים חדשים, להעלות נושאים שעל סדר היום המשפטי והקליני, לחדד היבטים נוספים מעולמות התוכן הרלוונטיים, ולהאיר זרקור על סוגיות שונות, מנקודות מבט מדיקו-לגאלית. 

מטבע הדברים, הבלוג נועד לגירוי המחשבה והסקרנות גם אצלכם.

 

מעניין? מעלה שאלה? לא מסכימים עם הכתוב? רוצים להרחיב בנושא מסוים? נשמח מאוד לשמוע מכם! פנו אלינו 

  • תמונת הסופר/תעו"ד ליאת קיסר גרשט

תקנות לעניין קבלת החלטות נתמכת

חדש – פורסמו תקנות מכח חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, לעניין קבלת החלטות נתמכת:

כבר בשנת 2018 נכנס לתוקף תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, המאפשר מינוי  "תומך בקבלת החלטות" לאדם המתקשה בכך: לסייע לו בקבלת מידע, בהבנתו ובמיצוי זכויותיו (יובהר כי מדובר במסלול שונה מאפוטרופסות או ייפוי כח מתמשך, ואין גם קשר למקבל החלטות זמני לפי חוק זכויות החולה).

בימים אלו פורסמו תקנות מפורטות העוסקות בקבלת החלטות נתמכת, ולרבות:

  • התנאים שיש לעמוד בהם כדי להתמנות כתומך החלטות

  • הליך המינוי – ע"י בית המשפט (התקנות מפרטות מתי וכיצד תוגש בקשה, מסמכים ואישורים שיש לצרף וכו')

  • הבחנה בין תומך מתנדב לתומך מקצועי (ובכלל זה היקף תכנית ההכשרה שעליהם לעבור טרם כניסה לתפקידם)

  • תפקידיו, חובותיו והיקף סמכותו של תומך בקבלת החלטות (ובכלל זה תום לב והימנעות מניגוד עניינים). התקנות מרחיבות ומוסיפות על האמור בחוק הכשרות והאפוטרופסות בעניין זה, ומתייחסות גם לשאלת האחריות לנזק שנגרם.

  • פעולות המחייבות פנייה לבית המשפט (וגם התייחסות לאלו שלא)

  • היבטים נוספים כמו קביעת שכר, חובת פגישות קבועות עם הנתמך, טיפול בתלונות ועוד.התקנות ייכנסו לתוקף בתוך חודשיים מפרסומן (אמצע יוני 2024), אם כי חלקן יחולו גם על מינויים שנעשו לפני כן.

עוד על תומך החלטות, ועל מסלולים נוספים הקיימים בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ומרחיבים את אוטונומיית האדם - ניתן למצוא בסרטון זה.

Comments


bottom of page