top of page

המצפן למטופל ולמשפחה

שנים של עבודה מול צוותים מטפלים הביאו להיכרות מעמיקה עם העובדים בארגוני בריאות, בבתי חולים ובקהילה, ועם האתגרים העומדים בפניהם במפגש מול המטופל, משפחתו ומלוויו. 

על כן, התאמנו הרצאות ייחודיות לצדו השני של המטבע: מה מגיע לי כמטופל בבואי לקבל טיפול רפואי? איזה מידע צריך למסור לי? מה מעמדם של בני המשפחה בתוך התהליך? מה לבקש? האם מותר לצלם או להקליט את המפגש? וגם- מה זכויותיו של המטפל, מולי? 

הרצאות אלו מתאימות, למשל, כהעשרה וסיוע לדיירים בדיור מוגן / בית אבות; לקבוצות תמיכה במחלות ספציפיות או ארגוני מטופלים (כולל "אוכלוסיות ייחודיות" כדוגמת מתמודדי נפש או חולים סופניים) למשפחה תומכת ועוד.

נשמח לסייע לכם לנווט בהצלחה בין משפט לרפואה! 

bottom of page