top of page
ליאת 1.jpg

לנווט בהצלחה בין משפט לרפואה

"המצפן המדיקו-לגאלי" נועד לסייע לצוותים מטפלים, המתקשים למצוא את דרכם על קו התפר שבין משפט לרפואה, ע"י מתן הרצאות, סדנאות והכשרות להנגשת המידע, ייעוץ משפטי מקצועי וממוקד, כתיבת תוכן ומענה פרקטי לשאלות. 

עוד מציע "המצפן" תוכן ייחודי למטופלים ומשפחותיהם, מתוך היכרות עם מערכת הבריאות וההתנהלות במסגרתה, תחת הנחיות חוק זכויות החולה ואחרים.

הוקם ומנוהל ע"י עורכת הדין ליאת קיסר גרשט.

פרסומים

פרסומים

מאמרים

מאמרים

נכתבו ע"י עורכת הדין ליאת קיסר גרשט, ככותבת יחידה או משותפת

בגלל המלחמה הזו: על מקבל החלטות זמני והאתגרים שעוד יבואו

אתר DoctorsOnly, מרץ 2024

ניהול סיכונים בבריאות הנפש: מאתגר תיאורטי לפרקטיקה ישימה

הרפואה, כרך 162, חוב' 9-10, 529-534 , ספטמבר-אוקטובר 2023

מה בין הישג לבין למידה, והקשר למדדי איכות במערכת הבריאות 

אתר DoctorsOnly, יוני 2023

התאבדויות במהלך אשפוז פסיכיאטרי - מאפיינים ודרכי התמודדות: סקירה קלינית ומשפטית

הרפואה, כרך 161, חוב' 11, 695-700, נובמבר 2022

מה לגבינה ולבטיחות הטיפול? 

אתר DoctorsOnly, יוני 2022

"גבר הולך לאיבוד דרך מרפסת..." על משולש האחריות המשפטית במקרי אובדנות

הרפואה, כרך 161, חוב' 4, 245-250, אפריל 2022

היבטים מדיקו-לגאליים של רפואה מרחוק: סטנדרטים, אתגרים ומבט לעתיד

תקציר הרצאה, כנס האיגוד הישראלי למערכות מידע ברפואה, נובמבר 2021

הורה המסרב לחסן את ילדו הקטין - ההיבט המשפטי

אתר DoctorsOnly, אוגוסט 2021

ההיבטים הפרקטיים של הסכמה מדעת

אתר DoctorsOnly, מאי 2021

כמעט אירוע, טעות ורשלנות

מתוך הספר "סיבוכים בכירורגיה", בעריכת איגוד הכירורגים בישראל, 2020

הסכמה וסירוב מדעת לטיפול רפואי

מתוך הספר "סיבוכים בכירורגיה", בעריכת איגוד הכירורגים בישראל, 2020

הרשומה הרפואית – כלי הכרחי לניהול טיפול איכותי

מתוך מידעון איגוד הכירורגים בישראל מס' 6, 2017

הסדרת תהליך כניסת מטפלים חיצוניים לבית חולים

במסגרת כנס היחידה לניהול סיכונים ברפואה, ענבל, 2016

דעות

דעות

סרטוני הדרכה

סרטוני הדרכה
סרטוני בזק

סרטוני בזק

לנווט בעולם משתנה - סדרת הסרטונים הפרקטית