תמונה1.jpg

מעבר למפגשים פורמליים, חשוב לנו לשתף אתכם במחשבות, דגשים ורעיונות המתעוררים בעקבות המציאות המשתנה, והעולם המשפטי המתעדכן בהתאם. בדרך זו נוכל לעדכן אתכם בהרצאות ותכנים חדשים, להעלות נושאים שעל סדר היום המשפטי והקליני, לחדד היבטים נוספים מעולמות התוכן הרלוונטיים, ולהאיר זרקור על סוגיות שונות, מנקודות מבט מדיקו-לגאלית. 

מטבע הדברים, הבלוג נועד לגירוי המחשבה והסקרנות גם אצלכם.

 

מעניין? מעלה שאלה? לא מסכימים עם הכתוב? רוצים להרחיב בנושא מסוים? נשמח מאוד לשמוע מכם! פנו אלינו 

  • עו"ד ליאת קיסר גרשט

על הורה המסרב לחסן את ילדו הקטין

מה המצב המשפטי במקרה בו הורה מסרב לחסן קטין ?

בימים אלו מדברים רבות על חיסונים, זכויות הפרט והאפשרות לכפות חיסון. אף שהשיח אינו חדש, הרי שבעת הזו הוא אקטואלי מתמיד. המסגרת המשפטית בהקשר זה היא בתחום בריאות הציבור, כאשר הרציונל מתייחס לציבור כולו – להבדיל מהתייחסות למטופל ספציפי. בסיטואציות אלו נלקח בחשבון גם עיקרון המידתיות, כלומר: אם אדם מהווה סיכון לציבור (למשל - בהפצת מחלקה מדבקת), יש למצות כלפיו תחילה את האמצעים הפחות מגבילים, לנקוט בהדרגתיות באמצעי הפחות פוגעני בפרט ביחס לתועלת מבחינת שמירה על בריאות הציבור. כך אנו רואים בתקופת הקורונה חיוב בידוד (לצמצום הדבקה) אך לא חיוב חיסון.


כאשר מדובר בילדים, האחריות לטפל בהם ולדאוג לרווחתם מוטלת על האפוטרופוס החוקי, שהוא לרוב ההורה. במקרה של מחלוקת בין ההורים, או כאשר צד שלישי (כמו - גורם מטפל)

מתרשם שהטיפול בקטין ספציפי איננו מיטבי, או, להבדיל, שמניעת טיפול מהקטין עלולה לגרום לו נזק, המסגרת המשפטית הרלוונטית היא בתחום הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

בסיטואציה כזו, קיימת אפשרות חוקית לפנות לבית המשפט (בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות), ולטעון כלפי ההורה כי אינו פועל לטובת הקטין ולהבטחת שלומו, ועל כן אינו עומד בדרישות החוק כאפוטרופוס לקטין. טענה זו היא כמובן טעונת הוכחה, ובית המשפט יצטרך לאזן בין תועלת החיסון לסיכוניו, בהתאם לראיות וחוות דעת מומחים שיובאו בפניו (בין היתר יבחן – האם מדובר בחיסון מומלץ ע"י משרד הבריאות?).


במקרים דומים בעבר (שאינם נוגעים לקורונה) פסק בית המשפט, לרוב, לתת את החיסון לקטין. כך למשל, בסיטואציה של מחלוקת בין הורים פרודים לגבי חיסון בתם המשותפת כנגד חצבת, פסק בית המשפט ב-2019 שמניעת חיסון זה היא "פעולה בלתי אחראית בעליל" המשולה לחציית כביש בעיניים מכוסות, ומשמעותה סיכון בלתי סביר לקטין/ה ; ב-2020 הורה בית המשפט לענייני משפחה על מתן חיסון טטנוס לקטין שנפצע, חרף התנגדות הוריו, וקבע כי הרווח ממתן החיסון גדול משמעותית מהסיכונים הטמונים בו.

לסיכום – לבית המשפט שמורה הסמכות להתערב באוטונומיה של ההורה האפוטרופוס, ולמעשה לפגוע בזכות משמעותית שלו, למען שמירה על טובת הילד הקטין. מקרים דומים ניתן למצוא בפסיקה לגבי חיוב מתן טיפול (לא רק חיסון) לקטינים בניגוד לרצון אחד ההורים, או שניהם (כדוגמת – דיאליזה, כימותרפיה, ואפילו ביצוע בדיקת MRI).

מבולבלים? יש לכם שאלות נוספות? אנחנו כאן להרצאה מעמיקה בסוגיות של הסכמה מדעת בטיפול בקטין, סמכויות אפוטרופוס, התנהלות במקרה של אי הסכמה בין הורים ועוד.