top of page
תמונה1.jpg

מעבר למפגשים פורמליים, חשוב לנו לשתף אתכם במחשבות, דגשים ורעיונות המתעוררים בעקבות המציאות המשתנה, והעולם המשפטי המתעדכן בהתאם. בדרך זו נוכל לעדכן אתכם בהרצאות ותכנים חדשים, להעלות נושאים שעל סדר היום המשפטי והקליני, לחדד היבטים נוספים מעולמות התוכן הרלוונטיים, ולהאיר זרקור על סוגיות שונות, מנקודות מבט מדיקו-לגאלית. 

מטבע הדברים, הבלוג נועד לגירוי המחשבה והסקרנות גם אצלכם.

 

מעניין? מעלה שאלה? לא מסכימים עם הכתוב? רוצים להרחיב בנושא מסוים? נשמח מאוד לשמוע מכם! פנו אלינו 

  • תמונת הסופר/תעו"ד ליאת קיסר גרשט

חובת השמירה על סודיות רפואית מול חובת הדיווח לגורמים חיצוניים

החובה הבסיסית של כל מטפל וארגון רפואי, לשמירת סודו ואמונו של המטופל, היא עקרון מהותי והכרחי ליצירת יחסי אמון ביניהם. כך יקל על המטופל לשתף בפרטים אינטימיים, מביכים ורגישים לגבי מצבו, לקבל אבחנה וטיפול מותאמים, ולהיענות ביתר רצון להנחיות הטיפול (compliance).

חובה זו מוסדרת במגוון הנחיות וסטנדרטים, החל משבועת היפוקרטס ("כל אשר אראה או אשמע תוך כדי הטיפול ואפילו מחוץ לטיפול, ושלא נועד להפצה, אשמור לעצמי"), דרך חקיקה מודרנית כמו חוק זכויות החולה וחוק הגנת הפרטיות, ועד להנחיות משרד הבריאות והקודים האתיים של הדיסציפלינות השונות.

ואולם, מצד שני – קיימות גם חובות למסירת מידע רפואי לגורמים שונים (משטרה, רווחה, צה"ל ועוד) בסיטואציות שונות.


כיצד מיישבים בין שני הצדדים? בהרצאה ייעודית בנושא ניגע בסוגיות הבאות:

  • הסיטואציות המוסדרות חוקית למסירת מידע רפואי לצדדים שלישיים (למשל: חובה על פי דין ומשמעותה; היבטי בריאות הציבור; צרכי מחקר ועוד)

  • העברת מידע בין מטפלים: מותר ואסור, ועל היוצאים מן הכלל

  • האם נדרשת הסכמת המטופל להעברת המידע? מה מעמדו של כתב ויתור סודיות, ומתי איננו נדרש?

  • מתי גוברת חובת הדיווח על חובת שמירת הסודיות? (למשל: חשד לפגיעה בחסרי ישע)

  • שאלת המידתיות: מה היקף המידע שיש להעביר, והאם ניתן להעבירו רק חלקית?

  • דוגמאות רלוונטיות מפסקי דין ומשגרת הטיפול בארגוני בריאות

Comentários


bottom of page